Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
Compare with English (United States) >>
256 empty
257 "Ugyldig MCI enhets-ID. Bruk ID'en som returneres når MCI-enheten åpnes."
258 empty
259 "Driveren kunne ikke gjenkjenne den oppgitte kommandoparameteren."
260 empty
261 "Driveren kunne ikke gjenkjenne den oppgitte kommandoen."
262 "Det er et problem med medieenheten. Sørg for at den virker ordentlig eller kontakt leverandøren."
263 "Den oppgitte enheten er ikke åpen, eller ikke gjenkjent av MCI."
264 "Ikke nok minne for denne operasjonen. Avslutt ett eller flere programmer for å frigjøre minne og prøv igjen."
265 "Enhetsnavnet brukes allerede som et alias av dette programmet. Bruk et unikt alias."
266 "Et uoppdagelig problem oppstod under lastingen av den oppgitte driveren."
267 "Ingen kommando ble oppgitt."
268 "Skrevne strengen var for stor til å passe i returhurtigminnet. Øk størrelsen på hurtigminnet."
269 "Den oppgitte kommandoen krever en tegnstreng-parameter. Oppgi en."
270 "Det oppgitte heltallet er ugyldig for denne kommandoen."
271 "Enhetsdriveren returnerte en ugyldig returtype. Kontakt produsenten for å få en ny driver."