Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "Den oppgitte kommandoen ble utført."
1 "Udefinert ekstern feil."
2 "En enhets-ID som er utenfor rekkevidde på ditt system er brukt."
3 "Driveren ble ikke aktivert."
4 "Den oppgitte enheten er allerede i bruk. Vent til den er ledig og prøv igjen."
5 "Det oppgitte enhetshåndtaket er ugyldig."
6 "Det er ingen driver installert på systemet!"
7 "Ikke nok minne for denne operasjonen. Avslutt ett eller flere programmer for å frigjøre minne og prøv igjen."
8 "Denne funksjonen støttes ikke. Bruk funksjonen 'Capabilities' for å finne ut hvilke funksjoner og meldinger driveren støtter."
9 "Et feilnummer som ikke er definert i systemet ble oppgitt."
10 "Et ugyldig flagg ble gitt til en systemfunksjon."
11 "En ugyldig parameter ble gitt til en systemfunksjon."
12 empty
13 empty
14 empty
15 empty