Dump of STRINGTABLE #81 (strings 1280..1295)

STRINGTABLE #81 (strings 1280..1295)
Compare with English (United States) >>
1280 "Lokal nettverksforbindelse"
1281 "Sertifikatet er utstedt av en ukjent eller ubetrodd utgiver."
1282 "Datoen på sertifikatet er ugydlig."
1283 "Navnet på sertifikatet samsvarer ikke med siden."
1284 "Det er minst ett uspesifisert sikkerhetsproblem med dette sertifikatet."
1285 "Emne"
1286 "Utsteder"
1287 "Effective Date"
1288 "Utløpsdato"
1289 "Security Protocol"
1290 "Signature Type"
1291 "Encryption Type"
1292 "Privacy Strength"
1293 "Høy"
1294 "Lav"
1295 "bits"