Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
0 "Forespørselen ble tidsavbrutt.\n" "The request has timed out.\n"
1 "En intern feil har oppstått.\n" "An internal error has occurred.\n"
2 "URL'en er ugyldig.\n" "The URL is invalid.\n"
3 "URL-skjemaet ble ikke gjenkjent eller er ikke støttet.\n" "The URL scheme could not be recognized or is not supported.\n"
4 "Tjenernavnet kunne ikke slåes opp.\n" "The server name could not be resolved.\n"
5 "Den forespurte operasjonen er ugyldig.\n" "The requested operation is invalid.\n"
6 "The operation was canceled, usually because the handle on which the request was operating was closed before the operation completed.\n" "The operation was canceled, usually because the handle on which the request was operating was closed before the operation completed.\n"
7 "Det forespurte elementet kunne ikke lokaliseres.\n" "The requested item could not be located.\n"
8 "Tilkoblingsforsøk til tjeneren mislyktes.\n" "The attempt to connect to the server failed.\n"
9 "Tilkoblingen til tjeneren har blitt terminert.\n" "The connection with the server has been terminated.\n"
10 "SSL-sertifikatdato som ble mottatt fra tjeneren er feil. Sertifikatet er utgått.\n" "SSL certificate date that was received from the server is bad. The certificate is expired.\n"
11 "SSL-sertifikatets vertsnavn-felt er feil.\n" "SSL certificate common name (host name field) is incorrect.\n"