Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
Compare with English (United States) >>
0 "Forespørselen ble tidsavbrutt.\n"
1 "En intern feil har oppstått.\n"
2 "URL'en er ugyldig.\n"
3 "URL-skjemaet ble ikke gjenkjent eller er ikke støttet.\n"
4 "Tjenernavnet kunne ikke slåes opp.\n"
5 "Den forespurte operasjonen er ugyldig.\n"
6 "The operation was canceled, usually because the handle on which the request was operating was closed before the operation completed.\n"
7 "Det forespurte elementet kunne ikke lokaliseres.\n"
8 "Tilkoblingsforsøk til tjeneren mislyktes.\n"
9 "Tilkoblingen til tjeneren har blitt terminert.\n"
10 "SSL-sertifikatdato som ble mottatt fra tjeneren er feil. Sertifikatet er utgått.\n"
11 "SSL-sertifikatets vertsnavn-felt er feil.\n"