Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 115
STYLE 0x90c808c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Sikkerhetsadvarsel"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Vil du installere dette programmet?", 100, 130, 0x50000000, 10, 10, 240, 23, 0x0
    CONTROL "Plassering:", 101, 130, 0x50000000, 10, 26, 40, 13, 0x0
    CONTROL "", 1001, 130, 0x50000000, 50, 26, 200, 13, 0x0
    CONTROL "Ikke installer", 2, 128, 0x50030001, 200, 48, 50, 14, 0x0
    CONTROL "", 1002, 128, 0x58030000, 144, 48, 50, 14, 0x0
    CONTROL "", 102, 130, 0x50000010, 10, 70, 240, 1, 0x0
    CONTROL "", 1003, 130, 0x50000003, 10, 82, 32, 32, 0x0
    CONTROL "Når en ActiveX-komponent er installert har den full tilgang til datamaskinen. Ikke klikk Installer med mindre du stoler på kilden over fullstendig.", 22002, 130, 0x50000000, 46, 80, 194, 23, 0x0