Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
<< Hide compare with English (United States)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
256 "Wine er fri programvare; du kan distribuere det og/eller endre det i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public License, utgitt av Free Software Foundation; enten versjon 2.1 av Lisensen, eller (hvis du ønsker det) en nyere versjon.\n
\n
Wine utgis i håp om at det er nyttig, men UTEN ENHVER GARANTI; uten engang den antydede garantien om HANDELSEGNETHET eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Se GNU Lesser General Public License for flere detaljer.\n
\n
Du skal ha mottatt et eksemplar av GNU Lesser General Public License sammen med dette programmet; hvis ikke, skriv til: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
"Wine is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\n
\n
Wine is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.\n
\n
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with Wine; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
257 "Lisensbetingelser" "Wine License"
258 empty empty
259 empty empty
260 empty empty
261 empty empty
262 empty empty
263 empty empty
264 empty empty
265 empty empty
266 empty empty
267 empty empty
268 empty empty
269 empty empty
270 empty empty
271 empty empty