Dump of DIALOG #1001

DIALOG #1001
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 120
STYLE 0xc800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Nødvendige filer"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Sett inn disken fra produsenten, og sørg for\n
at den riktige stasjonen er valgt nedenfor", 503, 130, 0x50020000, 10, 10, 175, 38, 0x0
    CONTROL "", 504, 130, 0x50020000, 10, 50, 175, 38, 0x0
    CONTROL "Kopier produsentens filer fra:", 505, 130, 0x50020000, 10, 90, 175, 11, 0x0
    CONTROL "", 506, 133, 0x50230842, 10, 100, 175, 14, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 195, 10, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Avbryt", 2, 128, 0x50010000, 195, 30, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Bla...", 507, 128, 0x50010000, 195, 100, 60, 14, 0x0