Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
Compare with English (United States) >>
0 "Vellykket.\n"
1 "Ugyldig funksjon.\n"
2 "Fant ikke filen.\n"
3 "Fant ikke filstien.\n"
4 "For mange åpne filer.\n"
5 "Tilgang nektet.\n"
6 "Ugyldig referanse.\n"
7 "Minnet er ødelagt.\n"
8 "Ikke nok minne.\n"
9 "Ugyldig blokk.\n"
10 "Ugyldig miljø.\n"
11 "Ugyldig format.\n"
12 "Ugyldig tilgang.\n"
13 "Ugyldig data.\n"
14 "Tom for minne.\n"
15 "Ugyldig stasjon.\n"
16 "Kan ikke slette arbeidskatalogen.\n"
17 "Ikke samme stasjon.\n"
18 "Ikke flere filer.\n"
19 "Skrivebeskyttet.\n"
20 "Ugyldig enhet.\n"
21 "Ikke klar.\n"
22 "Ugyldig kommando.\n"
23 "CRC-feil.\n"
24 "Ugyldig lengde.\n"
25 "Søkefeil.\n"
26 "Ikke en DOS-disk.\n"
27 "Fant ikke sektoren.\n"
28 "Tom for papir.\n"
29 "Klarte ikke skrive.\n"
30 "Klarte ikke lese.\n"
31 "Generell feil.\n"
32 "Delingsbrudd.\n"
33 "Låsebrudd.\n"
34 "Feil disk.\n"
35 "Delingsminnet er oppbrukt.\n"
36 "Enden av filen.\n"
37 "Disken er full.\n"
38 "Forespørselen støttes ikke.\n"
39 "Den eksterne maskinen lytter ikke.\n"
40 "Nettverksnavnet finnes fra før.\n"
41 "Ugyldig nettverksbane.\n"
42 "Nettverket er opptatt.\n"
43 "Enheten finnes ikke.\n"
44 "For mange kommandoer.\n"
45 "Maskinvarefeil i omformer.\n"
46 "Ugyldig nettverkssvar.\n"
47 "Uventet nettverksfeil.\n"
48 "Ugyldig ekstern omformer.\n"
49 "Skriverkøen er full.\n"
50 "Ingen spoleplass.\n"
51 "Utskriften er avbrutt.\n"
52 "Nettverksnavnet er slettet.\n"
53 "Nettverkstilgang nektet.\n"
54 "Ugyldig enhetstype.\n"
55 "Ugyldig nettverksnavn.\n"
56 "For mange nettverksnavn.\n"
57 "For mange nettverksøkter.\n"
58 "Deling midlertidig stoppet.\n"
59 "Forespørselen ble ikke godtatt.\n"
60 "Omdirigering midlertidig stoppet.\n"
61 "Filen finnes fra før.\n"
62 "Kan ikke opprette.\n"
63 "Int24-feil.\n"
64 "Tom for strukturer.\n"
65 "Allerede oppnevnt.\n"
66 "Ugyldig passord.\n"
67 "Ugyldig parameter.\n"
68 "Feil ved nettverksskriving.\n"
69 "Ingen prosessplasser.\n"
70 "For mange semaforer.\n"
71 "Utelukkende semafore eies allerede.\n"
72 "Semeforen er aktiv.\n"
73 "For mange semaforeforespørsler.\n"
74 "Ugyldig ved avbrytingstid.\n"
75 "Semafore-eieren døde.\n"
76 "Brukergrense for semaforer.\n"
77 "Sett i disken for stasjon %1.\n"
78 "Stasjonen er låst.\n"
79 "Ugyldig rør.\n"
80 "Klarte ikke åpne.\n"
81 "Brukte utover minnedelen.\n"
82 "Disken er full.\n"
83 "Ingen flere søkereferanser.\n"
84 "Ugyldig målreferanse.\n"
85 "Ugyldig IOCTL.\n"
86 "Ugyldig godkjenningsbryter.\n"
87 "Ugyldig drivernivå.\n"
88 "Funksjonen støttes ikke.\n"
89 "Tidsavbrudd for semafore.\n"
90 "Utilstrekkelig minneandel.\n"
91 "Ugyldig navn.\n"
92 "Ugyldig nivå.\n"
93 "Intet volumnavn.\n"
94 "Fant ikke modulen.\n"
95 "Fant ikke prosedyren.\n"
96 "Ingen barn å vente på.\n"
97 "Underprosessen har ikke fullført.\n"
98 "Ugyldig bruk av direkte tilgangsreferanse.\n"
99 "Negativt søk.\n"
100 "Søkefeil.\n"
101 "Stasjonen er et JOIN-mål.\n"
102 "Stasjonen har allerede blitt JOIN'et.\n"
103 "Stasjonen har allerede blitt SUBST'et.\n"
104 "Stasjonen er ikke JOIN'et.\n"
105 "Stasjonen er ikke SUBST'et.\n"
106 "Prøvde å JOIN'e til en JOIN'et stasjon.\n"
107 "Prøvde å SUBST'e til en SUBST'et stasjon.\n"
108 "Prøvde å JOIN'e til en SUBST'et stasjon.\n"
109 "Prøvde å SUBST'e til en JOIN'et stasjon.\n"
110 "Stasjonen er opptatt.\n"
111 "Samme stasjon.\n"
112 "Ikke toppkatalogen.\n"
113 "Katalogen er ikke tom.\n"
114 "Stien er i bruk som SUBST.\n"
115 "Stien er i bruk som JOIN.\n"
116 "Stien er opptatt.\n"
117 "Allerede et SUBST-mål.\n"
118 "Systemsporing er ikke oppgitt eller nektes.\n"
119 "Ugyldig antall hendelser for DosMuxSemWait.\n"
120 "For mange som venter på DosMuxSemWait.\n"
121 "DosSemMuxWait-listen er ugyldig.\n"
122 "Volumnavnet er for langt.\n"
123 "For mange TCB'er.\n"
124 "Signalet ble nektet.\n"
125 "Segmentet ble forkastet.\n"
126 "Segmentet er ikke låst.\n"
127 "Ugyldig adresse for tråd-ID.\n"
128 "Ugyldig inndata til DosExecPgm.\n"
129 "Stien er ugyldig.\n"
130 "Signalet venter.\n"
131 "Nådde høyeste antall tråder på systemet.\n"
132 "Klarte ikke låse.\n"
133 "Ressursen er i bruk.\n"
134 "Ulovlig avbryting.\n"
135 "Atomisk låsing støttes ikke.\n"
136 "Ugyldig segmentnummer.\n"
137 "Ugyldig ordinal for %1.\n"
138 "Filen finnes fra før.\n"
139 "Ugyldig flaggnummer.\n"
140 "Fant ikke semaforenavnet.\n"
141 "Ugyldig start på kodesegment for %1.\n"
142 "Ugyldig start på stabelsegment for %1.\n"
143 "Ugyldig modultype for %1.\n"
144 "Ugyldig EXE-signatur for %1.\n"
145 "EXE %1 er markert som ugyldig.\n"
146 "Ugyldig EXE-format for %1.\n"
147 "Gjentatt data overstiger 64k i %1.\n"
148 "Ugyldig MinAllocSize i %1.\n"
149 "Dynlink fra ugyldig ring.\n"
150 "IOPL er ikke slått på.\n"
151 "Ugyldig SEGDPL i %1.\n"
152 "Automatisk datasegment overstiger 64k.\n"
153 "Ring 2-segment må være flyttbare.\n"
154 "Flyttingskjeden overstiger segmentgrensen i %1.\n"
155 "Uendelig løkke i flyttingskjeden i %1.\n"
156 "Fant ikke miljøvariablen.\n"
157 "Intet signal sendt.\n"
158 "Filnavnet er for langt.\n"
159 "Ring 2-stabel er i bruk.\n"
160 "Feil bruk av søketegn i filnavn.\n"
161 "Ugyldig signalnummer.\n"
162 "Klarte ikke angi signalhåndterer.\n"
163 "Segmentet er låst.\n"
164 "For mange moduler.\n"
165 "Sammenhengende LoadModule-kall ikke tillatt.\n"
166 "Feil maskintype.\n"
167 "Ugyldig rør.\n"
168 "Røret er opptatt.\n"
169 "Røret er lukket.\n"
170 "Røret er ikke tilkoblet.\n"
171 "Mer data tilgjengelig.\n"
172 "Økten ble avbrutt.\n"
173 "Ugyldig utvidet atributtnavn.\n"
174 "Listen over utvidede atributter er inkonsistent.\n"
175 "Ikke mer data tilgjengelig.\n"
176 "Kan ikke bruke Copy API'en.\n"
177 "Katalognavnet er ugyldig.\n"
178 "De utvidede egenskapene fikk ikke plass.\n"
179 "Filen med utvidede atributter er skadet.\n"
180 "Tabellen med utvidede atributter er full.\n"
181 "Ugyldig referanse for utvidet atributt.\n"
182 "Utvidede egenskaper støttes ikke.\n"
183 "Mutex eies ikke av brukeren.\n"
184 "For mange poster til semaforen.\n"
185 "Read/WriteProcessMemory ble delvis ferdig.\n"
186 "oplock'en ble ikke tildelt.\n"
187 "Mottok ugyldig oplock-melding.\n"
188 "Fant ikke meldingen 0x%1 i filen %2.\n"
189 "Ugyldig adresse.\n"
190 "Aritmetisk overstigning.\n"
191 "Røret er tilkoblet.\n"
192 "Røret lytter.\n"
193 "Nektet tilgang til utvidede atributter.\n"
194 "I/U-operasjonen ble avbrutt.\n"
195 "Overlappet I/U er uferdig.\n"
196 "Overlappet I/U venter.\n"
197 "Ikke tilgang til minneplasseringen.\n"
198 "Swap-feil.\n"
199 "Overfylt stabel.\n"
200 "Ugyldig melding.\n"
201 "Kan ikke fullføre.\n"
202 "Ugyldige flagg.\n"
203 "Volumet gjenkjennes ikke.\n"
204 "Filen er ugyldig.\n"
205 "Kan ikke kjøre i fullskjerm.\n"
206 "Ugyldig tegn.\n"
207 "Registeret er skadet.\n"
208 "Ugyldig nøkkel.\n"
209 "Kan ikke åpne registernøkkel.\n"
210 "Kan ikke lese registernøkkel.\n"
211 "Kan ikke å skrive til registernøkkel.\n"
212 "Registeret har blitt gjenopprettet.\n"
213 "Registeret er skadet.\n"
214 "I/U til registeret feilet.\n"
215 "Ikke en registerfil.\n"
216 "Nøkkelen er slettet.\n"
217 "Ikke loggingsplass for registeret.\n"
218 "Registernøkkelen har undernøkler.\n"
219 "Undernøkkelen må være kastbar.\n"
220 "Forespørsel om endringsmelding er i gang.\n"
221 "Avhengige tjenester kjører.\n"
222 "Ugyldig tjenestekontroll.\n"
223 "Tidsavbrudd for tjenesteforespørsel.\n"
224 "Kan ikke opprette tjenestetråd.\n"
225 "Tjenestedatabasen er låst.\n"
226 "Tjenesten kjører allerede.\n"
227 "Ugyldig tjenestekonto.\n"
228 "Tjenesten er slått av.\n"
229 "Sirkulær avhengighet.\n"
230 "Tjenesten finnes ikke.\n"
231 "Tjenesten kan ikke godta kontrollmelding.\n"
232 "Tjenesten er inaktiv.\n"
233 "Klarte ikke koble til tjenestekontroller.\n"
234 "Unntak i tjenesten.\n"
235 "Databasen finnes ikke.\n"
236 "Tjeneste-spesifik feil.\n"
237 "Prosessen ble avbrutt.\n"
238 "Avhengighet for tjenesten feilet.\n"
239 "Tjenesteinnlogging feilet.\n"
240 "Tjenesten hang ved start.\n"
241 "Ugyldig tjenestelås.\n"
242 "Tjenesten er markert for sletting.\n"
243 "Tjenesten finnes.\n"
244 "Systemet kjører siste fungerende oppsett.\n"
245 "Tjenesteavhengighet er slettet.\n"
246 "Oppstarten er allerede godtatt som siste fungerende oppsett.\n"
247 "Tjenesten er ikke startet siden forrige oppstart.\n"
248 "Tjenestenavnet finnes fra før.\n"
249 "Annen tjenestekonto.\n"
250 "Driverfeil kan ikke oppdages.\n"
251 "Kan ikke finne ut om prosessen har avsluttet.\n"
252 "Intet gjenopprettingsprogram for tjenesten.\n"
253 "Tjenesten er ikke implementert av programfilen.\n"
254 "Slutt på medium.\n"
255 "Filmerke oppdaget.\n"
256 "Begynnelsen på medium.\n"
257 "Set-merke oppdaget.\n"
258 "Ingen data oppdaget.\n"
259 "Partisjonsfeil.\n"
260 "Ugyldig blokklengde.\n"
261 "Enheten er ikke partisjonert.\n"
262 "Klarte ikke låse medium.\n"
263 "Klarte ikke løse ut medium.\n"
264 "Medium endret.\n"
265 "I/U-bus'en er tilbakestilt.\n"
266 "Intet medium i stasjonen.\n"
267 "Ingen oversetting til unicode.\n"
268 "Klarte ikke starte DLL.\n"
269 "Avslutting pågår.\n"
270 "Ingen avslutting pågår.\n"
271 "I/U-feil på enhet.\n"
272 "Fant ingen seriellenheter.\n"
273 "Delt IRQ er opptatt.\n"
274 "Seriell I/U er fullført.\n"
275 "Tidsavbrudd for seriell I/U-teller.\n"
276 "Fant ikke adressemerke for diskett-ID.\n"
277 "Disketten rapporterer feil sylinder.\n"
278 "Ukjent diskett-feil.\n"
279 "Diskett-registre er inkonsistente.\n"
280 "Klarte ikke kalibrere harddisken på nytt.\n"
281 "Harddisk-operasjonen feilet.\n"
282 "Klarte ikke tilbakestille harddisken.\n"
283 "Slutt på tape-medium.\n"
284 "Ikke nok tjenerminne.\n"
285 "Mulig fastlåst.\n"
286 "Ugyldig oppstilling.\n"
287 "Veto mot å angi strømstatus.\n"
288 "Klarte ikke angi strømstatus.\n"
289 "For mange koblinger.\n"
290 "Nyere Windows-versjon er nødvendig.\n"
291 "Feil operativsystem.\n"
292 "Programmet tillater bare én instans.\n"
293 "Real-mode-program.\n"
294 "Ugyldig DLL.\n"
295 "Intet tilordnet program.\n"
296 "DDE-feil.\n"
297 "Kan ikke finne DLL.\n"
298 "Ingen flere brukerreferanser tilgjengelig.\n"
299 "Meldingen kan kun brukes i synkroniserte kall.\n"
300 "Kildeelementet er tomt.\n"
301 "Mål-elementet er fullt.\n"
302 "Elementets adresse er ugyldig.\n"
303 "Magasinet er ikke tilstede.\n"
304 "Enheten må startes på nytt.\n"
305 "Enheten må rengjøres.\n"
306 "Enhetens dør er åpen.\n"
307 "Enheten er ikke koblet til.\n"
308 "Kan ikke finne elementet.\n"
309 "Ingen treff.\n"
310 "Fant ikke settet av egenskaper.\n"
311 "Fant ikke punktet.\n"
312 "Ingen sporingstjeneste kjører.\n"
313 "Volum-ID'en finnes ikke.\n"
314 "Klarte ikke fjerne filen som skulle erstattes.\n"
315 "Klarte ikke å flytte erstatningsfilen til plasseringen.\n"
316 "Klarte ikke flytte erstatningsfilen.\n"
317 "Sletting av journalen pågår.\n"
318 "Journalen er ikke aktiv.\n"
319 "Fant mulig samsvarende fil.\n"
320 "Journaloppføringen ble slettet.\n"
321 "Ugyldig enhetsnavn.\n"
322 "Tilkoblingen er utilgjengelig.\n"
323 "Enheten har allerede fått nytt medlemskap.\n"
324 "Intet nettverk eller ugyldig sti.\n"
325 "Ugyldig navn på nettverkstilbyder.\n"
326 "Kan ikke åpne profil for nettverkstilkobling.\n"
327 "Profilen for nettverkstilkobling er skadet.\n"
328 "Ikke en beholder.\n"
329 "Utvidet feil.\n"
330 "Ugyldig gruppenavn.\n"
331 "Ugyldig maskinnavn.\n"
332 "Ugyldig hendelsesnavn.\n"
333 "Ugyldig domenenavn.\n"
334 "Ugyldig tjenestenavn.\n"
335 "Ugyldig nettverksnavn.\n"
336 "Ugyldig delingsnavn.\n"
337 "Ugyldig passord.\n"
338 "Ugyldig meldingsnavn.\n"
339 "Ugydlig mål for meldingen.\n"
340 "Ugyldig øktinfo.\n"
341 "Grensen for eksterne økter er nådd.\n"
342 "Navnet på domenet eller arbeidsgruppen er allerede i bruk.\n"
343 "Intet nettverk.\n"
344 "Operasjonen ble avbrutt av brukeren.\n"
345 "En del av filen er tilordnet brukeren.\n"
346 "Tilkobling nektet.\n"
347 "Tilkoblingen ble lukket riktig.\n"
348 "Adressen er allerede tilordnet transportens endepunkt.\n"
349 "Adressen er ikke tilordnet transportens endepunkt.\n"
350 "Tilkoblingen er ugyldig.\n"
351 "Tilkoblingen er aktiv.\n"
352 "Nettverket kan ikke nås.\n"
353 "Verten kan ikke nås.\n"
354 "Protokollen kan ikke nås.\n"
355 "Porten kan ikke nås.\n"
356 "Forespørselen ble avbrutt.\n"
357 "Tilkoblingen ble avbrutt.\n"
358 "Prøv på nytt.\n"
359 "Grensen for antall tilkoblinger er nådd.\n"
360 "Grense for innloggingstid.\n"
361 "Begrensning for pålogging på arbeidsstasjonen.\n"
362 "Ugyldig nettverksadresse.\n"
363 "Tjenesten er allerede registrert.\n"
364 "Fant ikke tjenesten.\n"
365 "Brukeren ble ikke godkjent.\n"
366 "Brukeren er ikke innlogget.\n"
367 "Fortsettelsesarbeid pågår.\n"
368 "Allerede lastet.\n"
369 "Ingen flere lokale enheter.\n"
370 "Siden finnes ikke.\n"
371 "Domenekontrolleren finnes allerede.\n"
372 "Støttes kun hvis tilkoblet.\n"
373 "Utfør operasjonen selv om ingenting ble endret.\n"
374 "Brukerprofilen er ugyldig.\n"
375 "Støttes ikke på Small Business Server.\n"
376 "Ikke alle privilegier er tilordnet.\n"
377 "Noen sikkerhets-ID'er er ikke kartlagt.\n"
378 "Ingen kvoter for kontoen.\n"
379 "Lokal nøkkel for brukerøkt.\n"
380 "Passordet er for kompleks for LM.\n"
381 "Ukjent revisjon.\n"
382 "Ukompatible revisjonsnivåer.\n"
383 "Ugyldig eier.\n"
384 "Ugyldig primærgruppe.\n"
385 "Ikke et personifiseringstegn.\n"
386 "Kan ikke deaktivere en påkrevd gruppe.\n"
387 "Ingen påloggingstjenere tilgjengelig.\n"
388 "Påloggingsøkten finnes ikke.\n"
389 "Privilegiet finnes ikke.\n"
390 "Privilegiet er ikke gitt.\n"
391 "Ugyldig kontonavn.\n"
392 "Brukeren finnes allerede.\n"
393 "Brukeren finnes ikke.\n"
394 "Gruppen finnes allerede.\n"
395 "Gruppen finnes ikke.\n"
396 "Brukeren er allerede i gruppen.\n"
397 "Brukeren er ikke i gruppen.\n"
398 "Kan ikke slette eneste administrator.\n"
399 "Feil passord.\n"
400 "Feilformet passord.\n"
401 "Passordbegrensning.\n"
402 "Pålogging feilet.\n"
403 "Kontobegrensning.\n"
404 "Ugyldig påloggingstid.\n"
405 "Ugyldig arbeidsstasjon.\n"
406 "Passordet har utløpt.\n"
407 "Kontoen er deaktivert.\n"
408 "Ingen tilordnet sikkerts-ID.\n"
409 "Ba om for mange LUID'er.\n"
410 "Tom for LUID'er.\n"
411 "Ugyldig underautoritet.\n"
412 "Ugyldig ACL.\n"
413 "Ugyldig SID.\n"
414 "Ugyldig sikkerhetsbeskriver.\n"
415 "Ugyldig arvet ACL.\n"
416 "Tjeneren er deaktivert.\n"
417 "Tjeneren er ikke deaktivert.\n"
418 "Ugyldig ID-autoritet.\n"
419 "Tilordnet plass er oppbrukt.\n"
420 "Ugyldige innstilliger for gruppen.\n"
421 "Ugyldig personifiseringsnivå.\n"
422 "Kan ikke åpne anonymt sikkerhetstegn.\n"
423 "Ugyldig godkjenningsklasse.\n"
424 "Ugyldig tegntype.\n"
425 "Ingen sikkerhet på objektet.\n"
426 "Fikk ikke tilgang til domeneinformasjon.\n"
427 "Ugyldig tjenertilstand.\n"
428 "Ugyldig domenetilstand.\n"
429 "Ugyldig domenerolle.\n"
430 "Domenet finnes ikke.\n"
431 "Domenet finnes allerede.\n"
432 "Domenegrensen er oversteget.\n"
433 "Den interne databasen er skadet.\n"
434 "Intern feil.\n"
435 "Generelle tilgangstyper er ikke tilordnet.\n"
436 "Ugyldig format på beskriver.\n"
437 "Ikke en påloggingsprosess.\n"
438 "ID'en til påloggingsøkten finnes allerede.\n"
439 "Ukjent godkjenningspakke.\n"
440 "Ugyldig tilstand for påloggingsøkten.\n"
441 "Kollisjon med ID for påloggingsøkt.\n"
442 "Ugyldig påloggingstype.\n"
443 "Kan ikke personifisere.\n"
444 "Ugyldig transaksjonstatus.\n"
445 "Klarte ikke skrive til sikkerhetsdatabase.\n"
446 "Kontoen er innebygget.\n"
447 "Gruppen er innebygget.\n"
448 "Brukeren er innebygget.\n"
449 "Gruppen er hovedgruppe for bruker.\n"
450 "Tegner er allerede i bruk.\n"
451 "Ingen slik lokal gruppe.\n"
452 "Brukeren er ikke i lokal gruppe.\n"
453 "Brukeren er allerede i lokal gruppe.\n"
454 "Den lokale gruppen finnes allerede.\n"
455 "Påloggingstypen ble ikke innvilget.\n"
456 "For mange hemmeligheter.\n"
457 "Hemmeligheten er for lang.\n"
458 "Intern feil i sikkerhetsdatabasen.\n"
459 "For mange sammenhengs-ID'er.\n"
460 "Påloggingstypen ble ikke innvilget.\n"
461 "Krever tverrkryptert NT-passord.\n"
462 "Intet slikt medlem.\n"
463 "Ugyldig medlem.\n"
464 "For mange SID'er.\n"
465 "Krever tverrkryptert LM-passord.\n"
466 "Ingen komponenter kan arves.\n"
467 "Filen eller mappen er skadet.\n"
468 "Disken er skadet.\n"
469 "Ingen øktnøkkel for brukeren.\n"
470 "Lisenskvoten er oversteget.\n"
471 "Feil mål-navn.\n"
472 "Gjensidig godkjenning mislyktes.\n"
473 "Tidsforskyvning mellom klient og tjener.\n"
474 "Ugyldig vindureferanse.\n"
475 "Ugyldig menyreferanse.\n"
476 "Ugyldig pekerreferanse.\n"
477 "Ugyldig referanse til akseleratortabell.\n"
478 "Ugyldig krokreferanse.\n"
479 "Ugyldig DWP-referanse.\n"
480 "Kan ikke lage undervindu på toppnivå.\n"
481 "Kan ikke finne vindusklassen.\n"
482 "Vinduet eies av en annen tråd.\n"
483 "Hurtigtasen er allerede registrert.\n"
484 "Klassen finnes allerede.\n"
485 "Klassen finnes ikke.\n"
486 "Klassen har åpne vinduer.\n"
487 "Ugyldig indeks.\n"
488 "Ugyldig ikonreferanse.\n"
489 "Privat dialogindeks.\n"
490 "Fant ikke ID'en til listeelementet.\n"
491 "Ingen søketegn.\n"
492 "Utklipstavlen er ikke åpen.\n"
493 "Hurtigtasen er ikke registrert.\n"
494 "Ikke et dialogvindu.\n"
495 "Fant ikke kontroller-ID'en.\n"
496 "Ugyldig melding for kombinasjonsboks.\n"
497 "Ikke et vindu for kombinasjonsboks.\n"
498 "Ugyldig høyde for redigeringsfelt.\n"
499 "Fant ikke DC.\n"
500 "Ugyldig krokfilter.\n"
501 "Ugyldig filterprosedyre.\n"
502 "Krokprosedyren trenger en modulreferanse.\n"
503 "Krokprosedyren er kun global.\n"
504 "Journalkroken er allerede aktiv.\n"
505 "Krokprosedyren er ikke installert.\n"
506 "Ugyldig melding for listeelement.\n"
507 "Sendte ugyldig LB_SETCOUNT.\n"
508 "Ingen tabulatorstopp i dette listeelementet.\n"
509 "Kan ikke slette objekt som eies av en annen tråd.\n"
510 "Menyer tillates ikke i undervinduet.\n"
511 "Vinduet har ingen systemmeny.\n"
512 "Ugyldig stil for meldingsvindu.\n"
513 "Ugyldig SPI-parameter.\n"
514 "Skjermen er allerede låst.\n"
515 "Vindusreferansene er underordnet ulike vinduer.\n"
516 "Ikke et undervindu.\n"
517 "Ugyldig GW-kommando.\n"
518 "Ugyldig tråd-ID.\n"
519 "Ikke et MDI-undervindu.\n"
520 "Sprettopp-menyen er allerede aktiv.\n"
521 "Ingen rullefelt.\n"
522 "Ugyldig rekkevidde for rullefeltet.\n"
523 "Ugyldig ShowWin-kommando.\n"
524 "Ingen systemressurser.\n"
525 "Kun sidevekslede systemressurser.\n"
526 "Ingen sidevekslede systemressurser.\n"
527 "Ingen kvota for arbeidssett.\n"
528 "Ingen kvote for sidevekslingsfil.\n"
529 "Oversted grensen for tilknytning.\n"
530 "Klarte ikke finne menyelementet.\n"
531 "Ugyldig tastaturreferanse.\n"
532 "Hook-typen er ikke tillat.\n"
533 "Krever en interaktiv Windows-stasjon.\n"
534 "Tidsavbrudd.\n"
535 "Ugyldig skjermreferanse.\n"
536 "Hendelsesloggen er skadet.\n"
537 "Kan ikke starte hendelsesloggen.\n"
538 "Filen for hendelsesloggen er full.\n"
539 "Filen for hendelsesloggen er endret.\n"
540 "Installasjonstjenesten støtte på en feil.\n"
541 "Installasjonen ble avbrutt av brukeren.\n"
542 "Installasjonen mislyktes.\n"
543 "Installasjonen ble avbrutt.\n"
544 "Ukjent produkt.\n"
545 "Ukjent egenskap.\n"
546 "Ukjent komponent.\n"
547 "Ukjent egenskap.\n"
548 "Ugyldig status for referanse.\n"
549 "Ugyldig oppsett.\n"
550 "Indeksen mangler.\n"
551 "Installasjonskilden mangler.\n"
552 "Feil versjon av installasjonspakke.\n"
553 "Produktet ble avinstallert.\n"
554 "Ugyldig syntaks for spørring.\n"
555 "Ugyldig felt.\n"
556 "Enheten er fjernet.\n"
557 "Installasjonen kjører allerede.\n"
558 "Klarte ikke åpne installasjonspakke.\n"
559 "Installasjonspakken er ugyldig.\n"
560 "Feil i brukergrensesnitt for installasjon.\n"
561 "Klarte ikke åpne installasjonslogg.\n"
562 "Installasjonsspråket støttes ikke.\n"
563 "Klarte ikke bruke installasjonsomformer.\n"
564 "Installasjonspakken ble avvist.\n"
565 "Klarte ikke kalle funksjonen.\n"
566 "Funksjonen feilet.\n"
567 "Ugyldig tabell.\n"
568 "Feil datatype.\n"
569 "Typen støttes ikke.\n"
570 "Klarte ikke opprette.\n"
571 "Mappen for midlertidige filer kan ikke skrives til.\n"
572 "Installasjonsplattformen støttes ikke.\n"
573 "Installasjonsprogrammet er ikke brukt.\n"
574 "Klarte ikke åpne oppdateringspakken.\n"
575 "Ugyldig oppdateringspakke.\n"
576 "Oppdateringspakken støttes ikke.\n"
577 "En annen versjon er allerede installert.\n"
578 "Ugyldig kommandolinje.\n"
579 "Ekstern installasjon er ikke tillat.\n"
580 "Starter på nytt etter vellykket installasjon.\n"
581 "Ugyldig strengbinding.\n"
582 "Feil type binding.\n"
583 "Ugyldig binding.\n"
584 "RPC-protokollsekvensen støttes ikke.\n"
585 "Ugyldig RPC-protokollsekvens.\n"
586 "Ugyldig streng-UUID.\n"
587 "Ugyldig format for endepunktet.\n"
588 "Ugyldig nettverksadresse.\n"
589 "Fant ikke endepunktet.\n"
590 "Ugyldig verdi for tidsavbrudd.\n"
591 "Fant ikke objekt-UUID'en.\n"
592 "UUID'en er allerede registrert.\n"
593 "UUID-typen er allerede registrert.\n"
594 "Tjeneren lytter allerede.\n"
595 "Ingen protokollsekvens er registrert.\n"
596 "RPC-tjeneren lytter ikke.\n"
597 "Ukjent behandlertype.\n"
598 "Ukjent grensesnitt.\n"
599 "Ingen bindinger.\n"
600 "Ingen protokollsekvens.\n"
601 "Kan ikke opprette endepunkt.\n"
602 "Tom for ressurser.\n"
603 "RPC-tjeneren er utilgjengelig.\n"
604 "RPC-tjeneren er for opptatt.\n"
605 "Ugyldige nettverksinnstillinger.\n"
606 "Intet RPC-kall er aktivt.\n"
607 "RPC-kall feilet.\n"
608 "RPC-kall feilet og ble ikke kjørt.\n"
609 "Feil i RPC-protokoll.\n"
610 "Overføringssyntaksen støttes ikke.\n"
611 "Typen støttes ikke.\n"
612 "Ugyldig merkelapp.\n"
613 "Ugyldige grenser for rekken.\n"
614 "Intet oppføringsnavn.\n"
615 "Ugyldig navnsyntaks.\n"
616 "Navnsyntaksen støttes ikke.\n"
617 "Ingen nettverksadresse.\n"
618 "Endepunktet finnes fra før.\n"
619 "Ukjent godkjenningstype.\n"
620 "Høyeste antall kall er for lavt.\n"
621 "Strengen er for lang.\n"
622 "Fant ikke protokollsekvensen.\n"
623 "Prosedyrenummeret er utenfor rekkevidde.\n"
624 "Bindingen har ingen godkjenningsdata.\n"
625 "Ukjent godkjenningstjeneste.\n"
626 "Ukjent godkjenningsnivå.\n"
627 "Ukjent godkjenningsidentitet.\n"
628 "Ukjent godkjenningstjeneste.\n"
629 "Ugyldig oppføring.\n"
630 "Kan ikke utføre operasjonen.\n"
631 "Endepunktene er ikke registrert.\n"
632 "Ingenting å eksportere.\n"
633 "Ufullstendig navn.\n"
634 "Ugyldig versjonsinnstilling.\n"
635 "Ingen flere medlemmer.\n"
636 "Ikke alle objektene er aveksportert.\n"
637 "Fant ikke grensesnittet.\n"
638 "Oppføringen finnes fra før.\n"
639 "Fant ikke oppføringen.\n"
640 "Navnetjenesten er utilgjengelig.\n"
641 "Ugyldig familie for nettverksadressen.\n"
642 "Operasjonen støttes ikke.\n"
643 "Ingen sikkerhetskontekst er tilgjengelig.\n"
644 "Intern feil i RPC.\n"
645 "Deling på null i RPC.\n"
646 "Adressefeil.\n"
647 "Deling på null med flyttall.\n"
648 "Flyttall sendes for sakte.\n"
649 "For stort flyttall.\n"
650 "Ingen flere oppføringer.\n"
651 "Klarte ikke åpne tabellen for tegnkonvertering.\n"
652 "Filen for tegnkonvertering er for liten.\n"
653 "Kontekstreferansen er null.\n"
654 "Kontekstreferansen er skadet.\n"
655 "Bindingsreferansen stemmer ikke.\n"
656 "Kan ikke hente kallreferansen.\n"
657 "Referansepekeren er null.\n"
658 "Enum-verdien er utenfor rekkevidde.\n"
659 "Antall byte er for lavt.\n"
660 "Ugyldige stub-data.\n"
661 "Ugyldig lagringsplass for brukerminne.\n"
662 "Mediet gjenkjennes ikke.\n"
663 "Ingen hemmelighet om pålitelighet.\n"
664 "Ingen SAM-konto for pålitlighet.\n"
665 "Feil i pålitelig domene.\n"
666 "Feil i pålitelig forhold.\n"
667 "Innloggingsfeil for pålitelighet.\n"
668 "RPC-kall er allerede under utføring.\n"
669 "NETLOGON er ikke startet.\n"
670 "Kontoen har utløpt.\n"
671 "Omdirigereren har åpne referanser.\n"
672 "Skriverdriveren er allerede installert.\n"
673 "Ukjent port.\n"
674 "Ukjent skriverdriver.\n"
675 "Ukjent skriverbehandler.\n"
676 "Ugyldig adskillingsfil.\n"
677 "Ugyldig prioritet.\n"
678 "Ugyldig skrivernavn.\n"
679 "Skriveren finnes allerede.\n"
680 "Ukjent skriverkommando.\n"
681 "Ugyldig datatype.\n"
682 "Ugyldig miljø.\n"
683 "Ingen flere bindinger.\n"
684 "Kan ikke logge på med pålitelighetskonto for flere domerer.\n"
685 "Kan ikke logge på med pålitelighetskonto for arbeidsstasjonen.\n"
686 "Kan ikke logge på med pålitelighetskonto for tjeneren.\n"
687 "Domenets info om pålitelighet samsvarer ikke.\n"
688 "Tjeneren har åpne referanser.\n"
689 "Fant ikke ressursdata.\n"
690 "Fant ikke ressurstypen.\n"
691 "Fant ikke ressursnavnet.\n"
692 "Fant ikke ressursspråket.\n"
693 "Ikke stor nok kvote.\n"
694 "Ingen grensesnitt.\n"
695 "RPC-kallet ble avbrutt.\n"
696 "Bindingen er ufullstendig.\n"
697 "Kommunikasjonsfeil i RPC.\n"
698 "Godkjenningsnivået støttes ikke.\n"
699 "Hovednavn er ikke registrert.\n"
700 "Ikke en RPC-feil.\n"
701 "UUID'en er kun lokal.\n"
702 "Feil i sikkerhetspakke.\n"
703 "Tråden er ikke avbrutt.\n"
704 "Ugyldig operasjon på referanse.\n"
705 "Ugyldig pakkeversjon for serialisering.\n"
706 "Feil stub-versjon.\n"
707 "Ugyldig rørobjekt.\n"
708 "Feil rekkefølge på rør.\n"
709 "Feil versjon på rør.\n"
710 "Fant ikke gruppemedlemmet.\n"
711 "Kan ikke lage database for endepunkt.\n"
712 "Ugyldig objekt.\n"
713 "Ugyldig tid.\n"
714 "Ugyldig skjemanavn.\n"
715 "Ugyldig skjemastørrelse.\n"
716 "Venter allerede på skriverreferanse.\n"
717 "Skriveren er slettet.\n"
718 "Ugyldig skriverstatus.\n"
719 "Brukeren må endre passord.\n"
720 "Fant ikke domenekontrolleren.\n"
721 "Kontoen er låst ute.\n"
722 "Ugyldig format for bildepunkt.\n"
723 "Ugyldig driver.\n"
724 "Ugyldig sett for objektløser.\n"
725 "Ufullstendig RPC-forsendelse.\n"
726 "Ugyldig asynkron RPC-referanse.\n"
727 "Ugyldig asynkront RPC-kall.\n"
728 "RPC-røret er lukket.\n"
729 "Disiplin-feil på RPC-rør.\n"
730 "Ingen data i RPC-røret.\n"
731 "Intet stedsnavn tilgjengelig.\n"
732 "Kan ikke åpne filen.\n"
733 "Kan ikke slå opp filnavnet.\n"
734 "Feil RPC-oppføringstype.\n"
735 "Klarte ikke eksportere alle objektene.\n"
736 "Klarte ikke eksportere grensesnittet.\n"
737 "Klarte ikke legge til profilen.\n"
738 "Klarte ikke legge til profilelementet.\n"
739 "Klarte ikke fjerne profilelementet.\n"
740 "Klarte ikke legge til gruppeelementet.\n"
741 "Klarte ikke fjerne gruppeelementet.\n"
742 "Brukernavnet finnes ikke.\n"
743 "Denne nettverksforbindelsen finnes ikke.\n"
744 "Tilkobling nullstilt av likemann.\n"
745 "Tilkobling nektet.\n"
746 "Ikke implementert.\n"
747 "Kall feilet.\n"
748 "Fant ingen signatur i filen.\n"
749 "Ugyldig kall.\n"
750 "Ressursen er for øyeblikket ikke tilgjengelig.\n"