Dump of STRINGTABLE #315 (strings 5024..5039)

STRINGTABLE #315 (strings 5024..5039)
<< Hide compare with English (United States)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
5024 "URI'en som skal kodes inneholder ugyldige tegn" "URI to be encoded contains invalid characters"
5025 "URI'en som skal dekodes er feil" "URI to be decoded is incorrect"
5026 "Antall brøktegn er utenfor rekken av gyldige verdier" "Number of fraction digits is out of range"
5027 "Presisjonen er utenfor rekken av gyldige verdier" "Precision is out of range"
5028 empty empty
5029 "Rekkens lengde må være et endelig, positivt tall" "Array length must be a finite positive integer"
5030 empty empty
5031 "Forventet rekke-objekt" "Array object expected"
5032 empty empty
5033 empty empty
5034 empty empty
5035 empty empty
5036 "'writable' attribute on the property descriptor cannot be set to 'true' on this object" "'writable' attribute on the property descriptor cannot be set to 'true' on this object"
5037 empty empty
5038 empty empty
5039 empty empty