Dump of STRINGTABLE #315 (strings 5024..5039)

STRINGTABLE #315 (strings 5024..5039)
Compare with English (United States) >>
5024 "URI'en som skal kodes inneholder ugyldige tegn"
5025 "URI'en som skal dekodes er feil"
5026 "Antall brøktegn er utenfor rekken av gyldige verdier"
5027 "Presisjonen er utenfor rekken av gyldige verdier"
5028 empty
5029 "Rekkens lengde må være et endelig, positivt tall"
5030 empty
5031 "Forventet rekke-objekt"
5032 empty
5033 empty
5034 empty
5035 empty
5036 "'writable' attribute on the property descriptor cannot be set to 'true' on this object"
5037 empty
5038 empty
5039 empty