Dump of MENU #1000

MENU #1000
Compare with English (United States) >>
0 "&Fil"
0 "&Ny"
275 "Vind&u"
256 "&Åpne..."
257 "&Lagre"
258 "L&agre som..."
0 SEPARATOR
259 "Utskri&ftformat..."
260 "Skr&iv ut..."
277 "Forhånds&visning"
0 SEPARATOR
262 "&Egenskaper"
278 "&Lukk"
0 "&Vis"
0 "Verk&tøylinjer"
1300 "&Standardlinje"
1301 "&Adresselinje"
0 "&Favoritter"
1200 "Legg til i f&avoritter..."
0 SEPARATOR
0 "&Hjelp"
336 "&Om Internet Explorer"