Dump of STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)

STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)
<< Hide compare with English (United States)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
1232 "CA-kompromiss" "CA Compromise"
1233 "Tilslutning endret" "Affiliation Changed"
1234 "Erstattet" "Superseded"
1235 "Operasjonen opphørte" "Operation Ceased"
1236 "Sertifikatet er holdt tilbake" "Certificate Hold"
1237 "Finansiell informasjon=" "Financial Information="
1238 "Tilgjengelig" "Available"
1239 "Ikke tilgjengelig" "Not Available"
1240 "Møter kriterier=" "Meets Criteria="
1241 "Ja" "Yes"
1242 "Nei" "No"
1243 "Digital signatur" "Digital Signature"
1244 "Kan ikke tilbakekalles" "Non-Repudiation"
1245 "Nøkkelkryptering" "Key Encipherment"
1246 "Datakryptering" "Data Encipherment"
1247 "Nøkkel-avtale" "Key Agreement"