Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
1216 "Ingen" "None"
1217 empty empty
1218 "Informasjonen er utilgjengelig" "Information Not Available"
1219 "Tilgang til autoritetsinfo" "Authority Info Access"
1220 "Tilgangsmetode=" "Access Method="
1221 "OCSP" "OCSP"
1222 "CA-utstedere" "CA Issuers"
1223 "Ukjent tilgangsmetode" "Unknown Access Method"
1224 "Alternativt navn" "Alternative Name"
1225 "Distribusjonspunkt for CRL" "CRL Distribution Point"
1226 "Navn på distribusjonspunkt" "Distribution Point Name"
1227 "Fullt navn" "Full Name"
1228 "RDN-navn" "RDN Name"
1229 "CRL-årsak=" "CRL Reason="
1230 "CRL-utsteder" "CRL Issuer"
1231 "Nøkkelkompromiss" "Key Compromise"