Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
Compare with English (United States) >>
1216 "Ingen"
1217 empty
1218 "Informasjonen er utilgjengelig"
1219 "Tilgang til autoritetsinfo"
1220 "Tilgangsmetode="
1221 "OCSP"
1222 "CA-utstedere"
1223 "Ukjent tilgangsmetode"
1224 "Alternativt navn"
1225 "Distribusjonspunkt for CRL"
1226 "Navn på distribusjonspunkt"
1227 "Fullt navn"
1228 "RDN-navn"
1229 "CRL-årsak="
1230 "CRL-utsteder"
1231 "Nøkkelkompromiss"