Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "NøkkelID="
1201 "Utsteder"
1202 "Serienummer="
1203 "Annet navn="
1204 "E-postadresse="
1205 "DNS-navn="
1206 "Katalogadresse"
1207 "URL="
1208 "IP-adresse="
1209 "Mask="
1210 "Registrert ID="
1211 "Ukjent nøkkelbruk"
1212 "Emnetype="
1213 "CA"
1214 "Sluttenhet"
1215 "Begrensning på stilengde="