Dump of STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)

STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)
Compare with English (United States) >>
1136 "Alle framgangsmåter for programmer"
1137 "Kopiering av e-post fra katalogtjenester"
1138 "Agent for sertifikatforespørsler"
1139 "Livstidssignering"
1140 "Alle framgangsmåter for utsteding"
1141 "Klarerte rotsertifiseringsinstanser"
1142 "Personlig"
1143 "Mellomliggende sertifiseringsinstanser"
1144 "Andre personer"
1145 "Betrodde utgivere"
1146 "Mistrodde sertifikater"
1147 empty
1148 empty
1149 empty
1150 empty
1151 empty