Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
Compare with English (United States) >>
1120 "IP-sikkerhetsbruker"
1121 "Krypterer filsystem"
1122 "Kontroll av maskinvaredrivere for Windows"
1123 "Kontroll av systemkomponenter for Windows"
1124 "Kontroll av Windows-komponenter fra PC-leverandør"
1125 "Kontroll av innebygde Windows-komponenter"
1126 "Lisenser for nøkkelpakker"
1127 "Kontroll av lisenstjener"
1128 "Smart Card-pålogging"
1129 "Digitale rettigheter"
1130 "Kvalifisert underenhet"
1131 "Gjenoppretting av nøkler"
1132 "Dokumentsignering"
1133 "IP-sikkerhet IKE viderekommen"
1134 "Filgjenoppretting"
1135 "Rotsignerer for lister"