Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
<< Hide compare with English (United States)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
1120 "IP-sikkerhetsbruker" "IP security user"
1121 "Krypterer filsystem" "Encrypting File System"
1122 "Kontroll av maskinvaredrivere for Windows" "Windows Hardware Driver Verification"
1123 "Kontroll av systemkomponenter for Windows" "Windows System Component Verification"
1124 "Kontroll av Windows-komponenter fra PC-leverandør" "OEM Windows System Component Verification"
1125 "Kontroll av innebygde Windows-komponenter" "Embedded Windows System Component Verification"
1126 "Lisenser for nøkkelpakker" "Key Pack Licenses"
1127 "Kontroll av lisenstjener" "License Server Verification"
1128 "Smart Card-pålogging" "Smart Card Logon"
1129 "Digitale rettigheter" "Digital Rights"
1130 "Kvalifisert underenhet" "Qualified Subordination"
1131 "Gjenoppretting av nøkler" "Key Recovery"
1132 "Dokumentsignering" "Document Signing"
1133 "IP-sikkerhet IKE viderekommen" "IP security IKE intermediate"
1134 "Filgjenoppretting" "File Recovery"
1135 "Rotsignerer for lister" "Root List Signer"