Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
<< Hide compare with English (United States)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
1104 "Hent CRL" "Get CRL"
1105 "Gjenoppliv forespørsel" "Revoke Request"
1106 "Spørring venter" "Query Pending"
1107 "Liste over tiltrodde sertifikater" "Certificate Trust List"
1108 "Arkivert nøkkelsertifikat-hash" "Archived Key Certificate Hash"
1109 "Privat nøkkelbrukperiode" "Private Key Usage Period"
1110 "Klientinformasjon" "Client Information"
1111 "Tjenerautentisering" "Server Authentication"
1112 "Klientautentisering" "Client Authentication"
1113 "Kodesignering" "Code Signing"
1114 "Sikker e-post" "Secure Email"
1115 "Tidsstempling" "Time Stamping"
1116 "Microsoft tillitslistesignering" "Microsoft Trust List Signing"
1117 "Microsoft tidsstempling" "Microsoft Time Stamping"
1118 "IP-sikkerhetsendesystem" "IP security end system"
1119 "IP-sikkerhetstunnel-terminering" "IP security tunnel termination"