Dump of STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)

STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)
<< Hide compare with English (United States)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
1088 "Forrige CA-sertifikat-hash" "Previous CA Certificate Hash"
1089 "Virtuelt basis-CRL-nummer" "Virtual Base CRL Number"
1090 "Neste CRL-utgiving" "Next CRL Publish"
1091 "CA-krypteringssertifikat" "CA Encryption Certificate"
1092 "Agent for gjenoppretting av nøkler" "Key Recovery Agent"
1093 "Informasjon om sertifikatmal" "Certificate Template Information"
1094 "Selskap-rot-OID" "Enterprise Root OID"
1095 "Tullesignerer" "Dummy Signer"
1096 "Kryptert privat nøkkel" "Encrypted Private Key"
1097 "Publiserte CRL-plasseringer" "Published CRL Locations"
1098 "Håndhev sertifikatlenkepolitikk" "Enforce Certificate Chain Policy"
1099 "Transaksjons-id" "Transaction Id"
1100 "Gjeldende sender" "Sender Nonce"
1101 "Gjeldende mottaker" "Recipient Nonce"
1102 "Reg info" "Reg Info"
1103 "Hent sertifikat" "Get Certificate"