Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
Compare with English (United States) >>
1072 "Distribusjonspunkter for kryss-sertifikat"
1073 "Framgangsmåter for programmer"
1074 "Framgangsmåtekartlegginger for programmer"
1075 "Framgangsmåtebegrensninger for programmer"
1076 "CMC-data"
1077 "CMS-svar"
1078 "Usignert CMC-forespørsel"
1079 "CMC-statusinformasjon"
1080 "CMC-utvidelser"
1081 "CMC-egenskaper"
1082 "PKCS 7 Data"
1083 "PKCS 7 Signert"
1084 "PKCS 7 Innpakket"
1085 "PKCS 7 Signert Innpakket"
1086 "PKCS 7 Fordøyet"
1087 "PKCS 7 Kryptert"