Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
Compare with English (United States) >>
1024 "Støttede S/MIME-typer"
1025 "Fortrekk signert data"
1026 "CPS"
1027 "Brukervarsel"
1028 "Protokoll for online sertifikatstatus"
1029 "Utsteder for sertifiseringsautoritet"
1030 "Navn på sertifiseringsmal"
1031 "Sertifikattype"
1032 "Sertifikatmangfold"
1033 "Netscape sertifikattype"
1034 "Netscape basis-URL"
1035 "Netscape tilbakekallings-URL"
1036 "Netscape CA-tilbakekallings-URL"
1037 "Netscape sertifikatfornyings-URL"
1038 "Netscape CA-politikk-URL"
1039 "Netscape SSL-tjenernavn"