Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "Identifikator for autentiseringsnøkkel"
1001 "Nøkkelegenskaper"
1002 "Begrensning av nøkkelbruk"
1003 "Alternativt navn for emne"
1004 "Alternativt navn for utsteder"
1005 "Basisbegrensninger"
1006 "Nøkkelbruk"
1007 "Sertifikatregler"