Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
<< Hide compare with English (United States)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
992 empty empty
993 empty empty
994 empty empty
995 empty empty
996 empty empty
997 empty empty
998 empty empty
999 empty empty
1000 "Identifikator for autentiseringsnøkkel" "Authority Key Identifier"
1001 "Nøkkelegenskaper" "Key Attributes"
1002 "Begrensning av nøkkelbruk" "Key Usage Restriction"
1003 "Alternativt navn for emne" "Subject Alternative Name"
1004 "Alternativt navn for utsteder" "Issuer Alternative Name"
1005 "Basisbegrensninger" "Basic Constraints"
1006 "Nøkkelbruk" "Key Usage"
1007 "Sertifikatregler" "Certificate Policies"