Dump of STRINGTABLE #20 (strings 304..319)

STRINGTABLE #20 (strings 304..319)
Compare with English (United States) >>
304 "Å ha Caps Lock på kan føre til at du skriver inn passordet på feil måte.\n
\n
Trykk på Caps Lock-knappen på tastaturet for å slå av Caps Lock før du\n
skriver inn passordet på nytt."
305 "Caps Lock er på"
306 empty
307 empty
308 empty
309 empty
310 empty
311 empty
312 empty
313 empty
314 empty
315 empty
316 empty
317 empty
318 empty
319 empty