Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 "Legg til/Fjern programmer"
2 "Lar deg installere ny programvare eller fjerne installerte programmer."
3 "Programmer"
4 "Klarte ikke kjøre avinstalleringsprogrammet, %s. Vil du fjerne oppføringen fra listen over installerte programmer?"
5 "Ikke oppgitt"
6 "Navn"
7 "Utgiver"
8 "Versjon"
9 "Installasjonsprogrammer"
10 "Programmer (*.exe)"
11 "Alle filer (*.*)"
12 "&Fjern"
13 "&Endre/Fjern"
14 "Laster ned..."
15 "Installerer..."