Dump of DIALOG #1204

DIALOG #1204
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 95
STYLE 0x90c808c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Installere Wine Mono"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Wine fant ikke wine-mono pakken, som er nødvendig for at .NET programmer skal fungere ordentlig. Wine kan laste ned og installere denne pakken for deg.\n
\n
Merk: det anbefales at du bruker Mono-pakken som følger med operativsystemet ditt. Se <a href="https://wiki.winehq.org/Mono">https://wiki.winehq.org/Mono</a> for flere detaljer.", 1203, "SysLink", 0x50000000, 10, 10, 240, 65, 0x0
    CONTROL "", 1201, "msctls_progress32", 0x50800001, 10, 40, 240, 12, 0x0
    CONTROL "&Installer", 1202, 128, 0x50030001, 200, 76, 50, 14, 0x0
    CONTROL "Avbryt", 2, 128, 0x50030000, 144, 76, 50, 14, 0x0