Dump of DIALOG #1

DIALOG #1
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x90c800c4
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Installer/Avinstaller"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Trykk Installer for å installere et program fra en diskett, CD-stasjon eller annet medium.", 1000, 130, 0x50020000, 40, 7, 270, 20, 0x0
    CONTROL "&Installer...", 1010, 128, 0x50010000, 246, 26, 64, 14, 0x0
    CONTROL "", 65535, 130, 0x50001000, 7, 46, 303, 1, 0x0
    CONTROL 2, 1001, 130, 0x50000003, 7, 7, 21, 20, 0x0
    CONTROL "Følgende programmer kan fjernes automatisk. Merk et program og trykk Endre/Fjern for å fjerne det eller endre installerte komponenter.", 1002, 130, 0x50020000, 40, 54, 275, 34, 0x0
    CONTROL "", 1011, "SysListView32", 0x5001001d, 7, 90, 303, 100, 0x0
    CONTROL "&Støtteinformasjon", 1013, 128, 0x50010300, 34, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL "&Endre...", 1014, 128, 0x50010000, 128, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL "&Fjern", 1012, 128, 0x50010000, 222, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL 3, 1003, 130, 0x50000003, 7, 57, 21, 20, 0x0