Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
Compare with English (United States) >>
112 "J"
113 "N"
114 "A"
115 "B"
116 "D"
117 "XCOPY - Kopieert bronbestanden of -mappen naar een bestemming.\n
\n
Gebruik:\n
XCOPY bron [bestemming] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n
\t [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n
\n
Opties:\n
\n
[/I] Als bestemming niet bestaat en twee of meer bestanden worden\n
\tgekopieerd, neem aan dat een map werd bedoeld.\n
[/S] Kopieer mappen en submappen.\n
[/E] Kopieer mappen en submappen, inclusief lege.\n
[/Q] Toon geen namen tijdens kopiëren (stil).\n
[/F] Toon volledige bron- en bestemmingnamen tijdens kopiëren.\n
[/L] Simuleer de actie, toon de namen die gekopieerd zouden worden.\n
[/W] Wacht op actie van de gebruiker voor het kopiëren begint.\n
[/T] Creëert een lege mapstructuur, maar kopieert geen bestanden.\n
[/Y] Onderdrukt gebruikersactie wanneer bestanden worden overschreven.\n
[/-Y] Vraagt gebruikersactie wanneer bestanden worden overschreven.\n
[/P] Vraagt gebruikersactie voor ieder bronbestand voor kopiëren.\n
[/N] Kopieer m.b.v korte bestandsnamen.\n
[/U] Kopieer alleen bestanden die al bestaan op de bestemming.\n
[/R] Overschrijf alle schrijf-beveiligde bestanden.\n
[/H] Inclusief verborgen en systeem bestanden.\n
[/C] Ga door zelfs als er een fout optreed tijdens het kopiëren.\n
[/A] Kopieer alleen bestanden met archiveringsattribuut aan.\n
[/M] Kopieer alleen bestanden met archiveringsattribuut aan, verwijdert\n
\thet archiveringsattribuut.\n
[/K] Kopieer de bestandskenmerken. Zonder deze optie gaan de kenmerken\n
\tverloren.\n
[/D | /D:m-d-y] Kopieer bestanden die nieuw zijn of gewijzigd zijn na de opgegeven.\n
\t\tdatum. Als geen datum wordt gegeven, kopieer alleen als bron nieuwer is.\n
\n"
118 empty
119 empty
120 empty
121 empty
122 empty
123 empty
124 empty
125 empty
126 empty
127 empty