Dump of DIALOG #111

DIALOG #111
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "DLL aanpassingen", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0
    CONTROL "Elke DLL (Dynamic Link Library) kan apart worden ingesteld op 'ingebouwd' (de versie van Wine) of 'windows' (afkomstig van Windows of meegeleverd met een programma).", 65535, 130, 0x50020000, 16, 16, 228, 32, 0x0
    CONTROL "&Nieuwe DLL aanpassing:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 58, 220, 8, 0x0
    CONTROL "", 8004, 133, 0x50214102, 16, 68, 140, 60, 0x0
    CONTROL "&Toevoegen", 8001, 128, 0x50010000, 164, 68, 82, 13, 0x0
    CONTROL "Bestaande &aanpassingen:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 86, 100, 8, 0x0
    CONTROL "", 1034, 131, 0x50a10001, 16, 96, 140, 112, 0x0
    CONTROL "&Bewerken...", 8002, 128, 0x50010000, 164, 96, 82, 14, 0x0
    CONTROL "&Verwijderen", 8003, 128, 0x50010000, 164, 114, 82, 14, 0x0