Dump of DIALOG #110

DIALOG #110
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Vensterinstellingen", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 84, 0x0
    CONTROL "Indien volledig scherm, vang de &muis automatisch af", 1102, 128, 0x50010003, 15, 20, 230, 8, 0x0
    CONTROL "Laat de vensterbeheerder de vensters &decoreren", 1101, 128, 0x50010003, 15, 32, 230, 8, 0x0
    CONTROL "Laat de vensterbeheerder de vensters &beheren", 1100, 128, 0x50010003, 15, 44, 230, 8, 0x0
    CONTROL "Maak een &virtueel bureaublad", 1074, 128, 0x50010003, 15, 56, 230, 8, 0x0
    CONTROL "Afmetingen:", 1025, 130, 0x58020000, 15, 70, 64, 16, 0x0
    CONTROL "X", 1026, 130, 0x58020000, 129, 70, 8, 8, 0x0
    CONTROL "", 1023, 129, 0x58812080, 84, 68, 40, 12, 0x0
    CONTROL "", 1024, 129, 0x58812080, 137, 68, 40, 12, 0x0
    CONTROL "Schermresolutie", 65535, 128, 0x50000007, 8, 95, 244, 84, 0x0
    CONTROL "", 1107, "msctls_trackbar32", 0x50010000, 12, 105, 171, 15, 0x0
    CONTROL "", 1108, 129, 0x50812000, 188, 105, 23, 13, 0x0
    CONTROL "dpi", 65535, 130, 0x50020000, 215, 107, 30, 8, 0x0
    CONTROL "Dit is een tekstvoorbeeld in Tahoma met puntgrootte 10", 1109, 130, 0x50020000, 15, 124, 230, 49, 0x0