Dump of DIALOG #108

DIALOG #108
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Toepassingsinstellingen", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0
    CONTROL "Voor elk programma kan Wine apart de Windows versie instellen. Dit tabblad is gekoppeld aan de tabbladen 'Bibliotheken' en 'Grafisch'. Hierdoor kan per programma de standaardinstellingen of programmaspecifieke instellingen gebruikt worden.", 65535, 130, 0x50020000, 15, 15, 227, 45, 0x0
    CONTROL "", 1200, "SysListView32", 0x5081000f, 15, 60, 230, 110, 0x0
    CONTROL "Toepassing &toevoegen...", 1201, 128, 0x50010000, 15, 174, 112, 14, 0x0
    CONTROL "Toepassing &verwijderen", 1202, 128, 0x50010000, 133, 174, 112, 14, 0x0
    CONTROL "&Windows versie:", 65535, 130, 0x50020000, 17, 196, 80, 8, 0x0
    CONTROL "", 1012, 133, 0x50210003, 100, 194, 145, 56, 0x0