Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
Compare with English (United States) >>
DIALOGEX 0, 0, 260, 220, 0
STYLE 0x40000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 8434, 130, 0x5000000d, 0, 0, 260, 140, 0x0
    CONTROL "Wine", 8436, 130, 0x50020000, 105, 30, 55, 30, 0x0
    CONTROL "", 8435, 130, 0x50020000, 160, 43, 140, 8, 0x0
    CONTROL "<a href="https://www.winehq.org">https://www.winehq.org</a>", 8437, "SysLink", 0x50000001, 105, 53, 106, 8, 0x0
    CONTROL "Dit programma is gratis software; u kunt het verspreiden en/of aanpassen binnen de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2.1 van de licentie, of (naar keuze) een latere versie.", 8438, 130, 0x50020000, 105, 64, 145, 66, 0x0
    CONTROL "Windows registratie-informatie", 4294967295, 128, 0x50000007, 15, 155, 230, 55, 0x0
    CONTROL "Eigenaar:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 171, 40, 20, 0x0
    CONTROL "", 8432, 129, 0x50810080, 75, 171, 160, 13, 0x0
    CONTROL "Organisatie:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 185, 50, 20, 0x0
    CONTROL "", 8433, 129, 0x50810080, 75, 185, 160, 13, 0x0