Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Gebruik: taskkill [/?] [/f] [/im ProcesNaam | /pid ProcesID]\n"
102 "Fout: Onbekende of ongeldige opdrachtregeloptie gespecificeerd.\n"
103 "Fout: Ongeldige opdrachtregelparameter gespecificeerd.\n"
104 "Fout: Eén van de opties /im of /pid moet zijn gespecificeerd.\n"
105 "Fout: Optie %1 verwacht een opdrachtregelparameter.\n"
106 "Fout: Opties /im en /pid spreken elkaar tegen.\n"
107 "Bericht om te sluiten verzonden naar top-level vensters van het proces met PID %1!u!.\n"
108 "Bericht om te sluiten verzonden naar top-level vensters van het proces "%1" met PID %2!u!.\n"
109 "Proces met PID %1!u! is geforceerd beëindigd.\n"
110 "Proces "%1" met PID %2!u! is geforceerd beëindigd.\n"
111 "Fout: Kon proces "%1" niet vinden.\n"