Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Start een programma, of open een document met het programma dat normaal voor\n
deze extensie gebruikt wordt.\n
Gebruik:\n
start [opties] programma-naam [...]\n
start [opties] document-naam\n
\n
Opties:\n
"titel" Specificeer de titel van het "child" venster.\n
/d map Start het programma in de gespecificeerde map.\n
/b Creeer geen nieuwe console voor het programma.\n
/i Start het programma met verse omgevingsvariabelen.\n
/min Start het programma geminimaliseerd op.\n
/max Start het programma gemaximaliseerd op.\n
/low Start het programma met lage prioriteit op.\n
/normal Start het programma met normale prioriteit op.\n
/high Start het programma met hoge prioriteit op.\n
/realtime Start het programma met "realtime" prioriteit op.\n
/abovenormal Start het programma in "abovenormal" prioriteit op.\n
/belownormal Start het programma in "belownormal" prioriteit op.\n
/node n Start het programma op de gespecificeerde NUMA node.\n
/affinity mask Start het program met het gespecificeerde affiniteitsmasker.\n
/wait Wacht tot het gestarte programma beeindigd is, dan afsluiten\n
met de exit code.\n
/unix Gebruik een Unix bestandsnaam en start het bestand zoals\n
Windows Verkenner.\n
/exec Voer het opgegeven bestand uit (intern gebruikt in Wine).\n
/ProgIDOpen Open een document met het specificeerde progID.\n
/? Toon deze hulp en eindig.\n"
102 empty
103 "Programma kan niet worden gestart, of er is geen programma verbonden met het opgegeven bestand.\n
ShellExecuteEx is mislukt"
104 "Kon de opgegeven Unix bestandsnaam niet omzetten naar een DOS bestandsnaam."
105 empty
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 empty