Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "Wine DLL Registratie Hulpprogramma\n
\n
Biedt DLL-registratiediensten.\n
\n"
1001 "Gebruik:\n
regsvr32 [/u] [/s] [/n] [/i[:cmdlijn]] DllNaam\n
\n
Opties:\n
[/u] Een server deregistreren.\n
[/s] Stille modus (er worden geen berichten getoond).\n
[/i] Gebruik DllInstall met een optionele [cmdlijn].\n
\tSamen met [/u] wordt DllInstall gebruikt in verwijderingsmodus.\n
[/n] Gebruik DllRegisterServer niet.\n
\tDeze optie moet samen met [/i] gebruikt worden.\n
\n"
1002 "regsvr32: Ongeldige of onbekende optie [%1]\n
\n"
1003 "regsvr32: Laden van DLL '%1' is mislukt\n"
1004 "regsvr32: '%1!S!' niet geïmplementeerd in DLL '%2'\n"
1005 "regsvr32: Registreren van DLL '%1' mislukt\n"
1006 "regsvr32: Registreren van DLL '%1' gelukt\n"
1007 "regsvr32: Uitschrijven van DLL '%1' mislukt\n"