Dump of STRINGTABLE #2049 (strings 32768..32783)

STRINGTABLE #2049 (strings 32768..32783)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
32768 empty empty
32769 empty empty
32770 "De Register Bewerker afsluiten" "Quits the Registry Editor"
32771 empty empty
32772 "Sleutels toevoegen aan de lijst met favorieten" "Adds keys to the favorites list"
32773 "Sleutels verwijderen uit de lijst met favorieten" "Removes keys from the favorites list"
32774 "De statusbalk weergeven of verbergen" "Shows or hides the status bar"
32775 "De scheiding tussen twee deelvensters wijzigen" "Changes the position of the split between two panes"
32776 "Het venster vernieuwen" "Refreshes the window"
32777 empty empty
32778 "De selectie verwijderen" "Deletes the selection"
32779 "De naam van de selectie wijzigen" "Renames the selection"
32780 empty empty
32781 "De naam van de geselecteerde sleutel naar het Klembord kopiëren" "Copies the name of the selected key to the clipboard"
32782 "Een tekenreeks zoeken in een sleutel, een waarde of gegevens" "Finds a text string in a key, value or data"
32783 "De opgegeven tekst nogmaals zoeken" "Finds next occurrence of text specified in previous search"