Dump of STRINGTABLE #189 (strings 3008..3023)

STRINGTABLE #189 (strings 3008..3023)
Compare with English (United States) >>
3008 "regedit Onverwerkte actie.\n"
3009 "regedit: Onvoldoende geheugen! (%1!S!, lijn %2!u!)\n"
3010 "regedit: Ongeldige hexadecimale waarde.\n"
3011 "regedit: Onmogelijk om de hexadecimale gegevens om te zetten. Er is een ongeldige waarde aangetroffen op '%1'.\n"
3012 "regedit: Escape-tekenreeks niet herkend [\%1!c!]\n"
3013 "regedit: Register gegevenstype niet ondersteund [0x%1!x!]\n"
3014 "regedit: Onverwachte regeleinde op regel '%1'.\n"
3015 "regedit: De regel '%1' wordt niet herkend.\n"
3016 "regedit: Kan registerwaarde '%1' tot '%2' niet toevoegen.\n"
3017 "regedit: Kan de registersleutel '%1' niet openen.\n"
3018 "regedit: Register gegevenstype [0x%1!x!] aangetroffen in '%2' wordt niet \n
ondersteund.\n"
3019 "regedit: De registerwaarde '%1' wordt geëxporteerd als binaire data.\n"
3020 "regedit: Ongeldige systeemsleutel [%1]\n"
3021 "regedit: Kan '%1' niet exporteren. De registersleutel werd niet gevonden.\n"
3022 "regedit: Kan de registersleutel '%1' niet verwijderen.\n"
3023 "Onbekend type"