Dump of STRINGTABLE #126 (strings 2000..2015)

STRINGTABLE #126 (strings 2000..2015)
Compare with English (United States) >>
2000 empty
2001 empty
2002 empty
2003 empty
2004 empty
2005 empty
2006 empty
2007 empty
2008 empty
2009 empty
2010 "Onmogelijk om de geselecteerde registerwaarde te wijzigen."
2011 "Onmogelijk om een nieuwe registersleutel te maken."
2012 "Onmogelijk om een nieuwe registerwaarde te maken."
2013 "Onmogelijk om de sleutel '%1' te hernoemen.\n
De opgeven sleutelnaam bestaat al."
2014 "Onmogelijk om de waarde '%1' te hernoemen.\n
De opgeven naam van de waarde bestaat al."
2015 "Onmogelijk om de geselecteerde registersleutel te verwijderen."