Dump of MENU #130

MENU #130
Compare with English (United States) >>
0 "&Registerbestand"
32789 "Registerbestand &importeren..."
32790 "Registerbestand &exporteren..."
0 SEPARATOR
32793 "Af&drukken...\tCtrl+P"
0 SEPARATOR
32770 "&Afsluiten"
0 "Be&werken"
0 "&Nieuw"
32785 "&Sleutel"
0 SEPARATOR
32786 "&Tekenreekswaarde"
32787 "&Binaire waarde"
32788 "&DWORD-waarde"
33100 "&Multi-Tekenreekswaarde"
33102 "&Expandeerbare tekenreekswaarde"
0 SEPARATOR
32778 "Ver&wijderen\tDel"
32779 "N&aam wijzigen\tF2"
0 SEPARATOR
32781 "&Sleutelnaam kopiëren"
0 SEPARATOR
32782 "&Zoeken...\tCtrl+F"
32783 "Volgende Zoeken\tF3"
0 "&Bekijk"
32774 "&Statusbalk"
0 SEPARATOR
32775 "Sp&litsen"
0 SEPARATOR
32776 "&Vernieuwen\tF5"
0 "&Favorieten"
32772 "&Toevoegen aan favorieten..."
32773 "&Verwijderen uit favorieten..."
0 "&Help"
32794 "Help-onder&werpen\tF1"
32795 "&Info"