Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
96 empty empty
97 empty empty
98 empty empty
99 empty empty
100 "J" "Y"
101 "N" "N"
102 "A" "A"
103 " (Ja|Nee)" " (Yes|No)"
104 " (Ja|Nee|Alles)" " (Yes|No|All)"
105 "reg: Foutieve syntax. " "reg: Invalid syntax. "
106 "Type "REG %1 /?" voor hulp.\n" "Type "REG %1 /?" for help.\n"
107 "reg: Kan de gegeven registersleutel niet openen of aanmaken\n" "reg: Unable to access or create the specified registry key\n"
108 "reg: De bewerking is succesvol voltooid\n" "reg: The operation completed successfully\n"
109 "reg: De register bewerking is afgebroken\n" "reg: The registry operation was cancelled\n"
110 "reg: Kan de gegeven registersleutel niet vinden\n" "reg: Unable to find the specified registry key\n"
111 "reg: Kan de gegeven registerwaarde niet vinden\n" "reg: Unable to find the specified registry value\n"