Dump of STRINGTABLE #26 (strings 400..415)

STRINGTABLE #26 (strings 400..415)
Compare with English (United States) >>
400 "reg: Escape-tekenreeks niet herkend [\%1!c!]\n"
401 "reg: Importeren van de registersleutel '%1' is niet mogelijk.\n"
402 "reg: Het bestand '%1' is niet gevonden.\n"
403 empty
404 empty
405 empty
406 empty
407 empty
408 empty
409 empty
410 empty
411 empty
412 empty
413 empty
414 empty
415 empty