Dump of STRINGTABLE #16 (strings 240..255)

STRINGTABLE #16 (strings 240..255)
Compare with English (United States) >>
240 empty
241 empty
242 empty
243 empty
244 empty
245 empty
246 empty
247 empty
248 empty
249 empty
250 "reg: De bron- en de doelsleutel kunnen niet hetzelfde zijn\n"
251 "De waarde '%1\%2' komt al voor in de doelsleutel. Wilt u het overschrijven?"
252 empty
253 empty
254 empty
255 empty