Dump of STRINGTABLE #11 (strings 160..175)

STRINGTABLE #11 (strings 160..175)
Compare with English (United States) >>
160 empty
161 empty
162 empty
163 empty
164 " /reg:32\n
Open de 32-bits weergave van het register.\n
\n
/reg:64\n
Open de 64-bits weergave van het register.\n
\n"
165 "reg: Foutieve registersleutel\n"
166 "reg: Kan de computer op afstand niet benaderen\n"
167 "reg: Foutieve systeemsleutel\n"
168 "reg: Ongeldige optie [%1]. "
169 empty
170 empty
171 empty
172 empty
173 empty
174 empty
175 empty