Dump of STRINGTABLE #10 (strings 144..159)

STRINGTABLE #10 (strings 144..159)
Compare with English (United States) >>
144 empty
145 empty
146 empty
147 empty
148 empty
149 empty
150 "Type "REG /?" voor hulp.\n"
151 "Gebruik:\n
REG [opdracht] [parameters]\n
\n
Ondersteunde opdrachten:\n
ADD | COPY | DELETE | EXPORT | IMPORT | QUERY\n
\n
Voor hulp bij een opdracht, type:\n
REG [opdracht] /?\n
\n"
152 "REG ADD <sleutel> [/v waardenaam | /ve] [/t type] [/s scheidingsteken] [/d gegevens] [/f]\n
\n
Voeg een sleutel toe aan het register of geef een nieuwe waarde aan een registersleutel.\n
\n
<sleutel>\n
De registersleutel die toegevoegd wordt. Als [/v] of [/ve] is gegeven,\n
de sleutel waaraan de nieuwe registergegevens moeten worden toegevoegd.\n
\n
Formaat: HOOFDSLEUTEL\Subsleutel\n
\n
HOOFDSLEUTEL: Een voorgedefinieerde registersleutel. Dit is één van:\n
\n
HKEY_LOCAL_MACHINE | HKLM\n
HKEY_CURRENT_USER | HKCU\n
HKEY_CLASSES_ROOT | HKCR\n
HKEY_USERS | HKU\n
HKEY_CURRENT_CONFIG | HKCC\n
\n
Subsleutel: Het volledige pad naar een registersleutel onder de gegeven\n
HOOFDSLEUTEL.\n
\n
/v <waardenaam>\n
De naam van de registerwaarde die moet worden toegevoegd.\n
\n
/ve\n
Voeg een lege registerwaarde toe. Deze optie wijzigt de (Standaard)\n
registerwaarde.\n
\n
/t <type>\n
Het gegevenstype van de registersleutel. Als [/t] is gegeven, dan moet\n
<type> één van de volgende zijn:\n
\n
REG_SZ | REG_MULTI_SZ | REG_EXPAND_SZ\n
REG_DWORD | REG_BINARY | REG_NONE\n
\n
Als [/t] niet is gegeven, dan wordt het type REG_SZ verondersteld.\n
\n
/s <scheidingsteken>\n
Het teken dat gebruikt wordt om gegevens in REG_MULTI_SZ te scheiden.\n
Als [/s] niet is gegeven, wordt het standaard teken \0 verwacht.\n
\n
/d <gegevens>\n
De gevens die toegevoegd moeten worden aan een registerwaarde.\n
\n
/f\n
Wijzig het register zonder bevestiging te vragen.\n
\n"
153 "REG COPY <sleutel1> <sleutel2> [/s] [/f]\n
\n
Kopieert de inhoud van een registersleutel naar een andere plek.\n
Standaard worden alleen de registerwaarden gekopieerd. Gebruik [/s] om\n
ook de onderliggende sleutels en waarden te kopiëren.\n
\n
<sleutel1>, <sleutel2>\n
De registersleutel (<sleutel1>) die gekopieerd wordt naar <sleutel2>.\n
<sleutel2> wordt aangemaakt als deze niet bestaat.\n
\n
Formaat: HOOFDSLEUTEL\Subsleutel\n
\n
HOOFDSLEUTEL: Een voorgedefinieerde registersleutel. Dit is één van:\n
\n
HKEY_LOCAL_MACHINE | HKLM\n
HKEY_CURRENT_USER | HKCU\n
HKEY_CLASSES_ROOT | HKCR\n
HKEY_USERS | HKU\n
HKEY_CURRENT_CONFIG | HKCC\n
\n
Subsleutel: Het volledige pad naar een registersleutel onder de gegeven\n
HOOFDSLEUTEL.\n
\n
/s\n
Kopieer alle onderliggende sleutels en waarden van <sleutel1> naar <sleutel2>.\n
\n
/f\n
Overschrijf alle register gegevens in <sleutel2> zonder om bevestiging te vragen.\n
Deze optie wijzigt geen onderliggende sleutels en waarden die alleen in <sleutel2> bestaan.\n
\n"
154 "REG DELETE <sleutel> [/v waardenaam | /ve | /va] [/f]\n
\n
Verwijder een registersleutel (inclusief alle subsleutels en waardes),\n
of een waarde van een registersleutel.\n
\n
<sleutel>\n
De registersleutel die moet worden verwijderd. Als [/v], [/ve] of [/va]\n
is gegeven, de registersleutel waarin de waarde moet worden verwijderd.\n
\n
Formaat: HOOFDSLEUTEL\Subsleutel\n
\n
HOOFDSLEUTEL: Een voorgedefinieerde registersleutel. Dit is één van:\n
\n
HKEY_LOCAL_MACHINE | HKLM\n
HKEY_CURRENT_USER | HKCU\n
HKEY_CLASSES_ROOT | HKCR\n
HKEY_USERS | HKU\n
HKEY_CURRENT_CONFIG | HKCC\n
\n
Subsleutel: Het volledige pad naar een registersleutel onder de gegeven\n
HOOFDSLEUTEL.\n
\n
/v <waardenaam>\n
De naam van de registerwaarde die verwijderd moet worden.\n
\n
/ve\n
Verwijder een lege registerwaarde. Deze optie haalt de (Standaard)\n
registerwaarde weg.\n
\n
/va\n
Verwijder alle waardes van een registersleutel.\n
\n
/f\n
Verwijder een registersleutel (inclusief alle subsleutels en waardes)\n
zonder bevestiging te vragen.\n
\n"
155 "REG EXPORT <sleutel> <bestand> [/y]\n
\n
Exporteer een registersleutel (inclusief alle subsleutels en waardes)\n
naar een bestand.\n
\n
<sleutel>\n
De registersleutel die geëxporteerd moet worden.\n
\n
Formaat: HOOFDSLEUTEL\Subsleutel\n
\n
HOOFDSLEUTEL: Een voorgedefinieerde registersleutel. Dit is één van:\n
\n
HKEY_LOCAL_MACHINE | HKLM\n
HKEY_CURRENT_USER | HKCU\n
HKEY_CLASSES_ROOT | HKCR\n
HKEY_USERS | HKU\n
HKEY_CURRENT_CONFIG | HKCC\n
\n
Subsleutel: Het volledige pad naar een registersleutel onder de gegeven\n
HOOFDSLEUTEL.\n
\n
<bestand>\n
De naam en pad van het registerbestand dat aangemaakt wordt.\n
Dit bestand moet de extensie .reg hebben.\n
\n
/y\n
<bestand> overschrijven zonder een bevestiging te vragen.\n
\n"
156 "REG IMPORT <bestand>\n
\n
Importeer sleutels, waardes en gegevens uit een bestand in het register.\n
\n
<bestand>\n
De naam en het pad van het registerbestand dat geïmporteerd moet worden.\n
\n"
157 "REG QUERY <sleutel> [/v waardenaam | /ve] [/s]\n
\n
Toon een registersleutel en laat alle directe subsleutels, waardes en\n
gegevens zien. Gebruik [/s] om de gegevens van de onderliggende\n
subsleutels te tonen.\n
\n
<sleutel>\n
De te tonen registersleutel.\n
\n
Formaat: HOOFDSLEUTEL\Subsleutel\n
\n
HOOFDSLEUTEL: Een voorgedefinieerde registersleutel. Dit is één van:\n
\n
HKEY_LOCAL_MACHINE | HKLM\n
HKEY_CURRENT_USER | HKCU\n
HKEY_CLASSES_ROOT | HKCR\n
HKEY_USERS | HKU\n
HKEY_CURRENT_CONFIG | HKCC\n
\n
Subsleutel: Het volledige pad naar een registersleutel onder de gegeven\n
HOOFDSLEUTEL.\n
\n
/v <waardenaam>\n
Toon de gegevens van de registerwaarde. Als noch [/v] noch [/ve] is\n
gegeven, worden alle waardes van de <sleutel> getoond.\n
\n
/ve\n
Toon een een lege registerwaarde. Deze optie vraagt de waarde op van\n
de (Standaard) registerwaarde.\n
\n
/s\n
Toon alle registervermeldingen onder <sleutel> en zijn subsleutels.\n
\n"
158 empty
159 empty