Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
0 empty empty
1 empty empty
2 "Programmabeheer" "Program Manager"
3 "FOUT" "ERROR"
4 "WAARSCHUWING" "WARNING"
5 "Informatie" "Information"
6 "Verwijderen" "Delete"
7 "Wilt u groep `%s' verwijderen?" "Delete group `%s'?"
8 "Wilt u programma `%s' verwijderen?" "Delete program `%s'?"
9 "Niet geïmplementeerd" "Not implemented"
10 "Fout bij het lezen van `%s'." "Error reading `%s'."
11 "Fout bij het schrijven van `%s'." "Error writing `%s'."
12 "Het groepsbestand `%s' kan niet worden geopend.\n
Wilt u het nogmaals proberen?"
"The group file `%s' cannot be opened.\n
Should it be tried further on?"
13 "Onvoldoende geheugen beschikbaar." "Out of memory."
14 "Help is niet beschikbaar." "Help not available."
15 "Onbekende eigenschap in %s" "Unknown feature in %s"