Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 "Verbind aan een bestand via een Bestandsbeschrijver (Moniker)"
101 "Open een TypeLib bestand en bekijk de inhoud"
102 "Wijzig de algemene machine Distributed COM instellingen"
103 "Wine register bewerker uitvoeren"
104 "Verlaat het programma. Vraagt om wijzigingen op te slaan"
105 empty
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 "Creëer een instantie van het geselecteerde object"