Dump of DIALOG #1010

DIALOG #1010
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 210, 100
STYLE 0xc801c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Systeemconfiguratie"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Systeeminstellingen", 65535, 130, 0x50020000, 5, 6, 190, 8, 0x0
    CONTROL "&Distributed COM toestaan", 1011, 128, 0x50030003, 5, 20, 190, 10, 0x0
    CONTROL "&Verbindingen op afstand toestaan (Alleen Win95)", 1012, 128, 0x50030003, 5, 35, 190, 10, 0x0
    CONTROL "Deze instellingen wijzigen alleen registerwaarden.\n
Ze hebben geen effect op de snelheid van Wine.", 65535, 130, 0x50020000, 5, 50, 200, 40, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 110, 80, 45, 14, 0x0
    CONTROL "Annuleren", 2, 128, 0x50010000, 160, 80, 45, 14, 0x0