Dump of STRINGTABLE #6 (strings 80..95)

STRINGTABLE #6 (strings 80..95)
id Dutch (Neutral) English (United States)
80 "Anders" "Other"
81 "Server buiten bedrijf" "Server Down"
82 "Lokale fout" "Local Error"
83 "Codeerfout" "Encoding Error"
84 "Decodeerfout" "Decoding Error"
85 "Timeout" "Timeout"
86 "Onbekende authenticatiemethode" "Auth Unknown"
87 "Filterfout" "Filter Error"
88 "Afgebroken door gebruiker" "User Canceled"
89 "Parameterfout" "Parameter Error"
90 "Onvoldoende geheugen" "No Memory"
91 "Kan geen verbinding maken met LDAP-server" "Can't connect to the LDAP server"
92 "Operatie niet ondersteund door deze versie van het LDAP-protocol" "Operation not supported by this version of the LDAP protocol"
93 "Opgegeven besturingselement niet gevonden in bericht" "Specified control was not found in message"
94 "Geen resultaat aanwezig in bericht" "No result present in message"
95 "Meer resultaten teruggekregen" "More results returned"